Guest user from 3.227.240.72    ToolsDiscussionPage History Translator
Radical:

+2
𩉜 𩉛

+3
𩉞 𩉠 𩉟 𩉝

+4
𩉢 𩉧 𩉫 𩉯 𩉰 𩉴 𩉵 𩉱 𩉡 𩉬 𩉭 𩉣 𩉤 𩉦 𩉨 𩉩 𩉪 𩉮 𩉥 𩉷 𩉶 𩉳 𩉲

+5
𩊎 𩊊 𩉻 𩊉 𩊈 𩊆 𩉸 𩉹 𩉺 𩊋 𩊀 𩊏 𫖅 𫖆 𩊍 𩊌 𩊇 𩉼 𩉽 𩉾 𩉿 𩊁 𩊂 𩊃 𩊄 𩊅

+6
𩊠 𩊥 𩊦 𩊧 𫖈 𫖇 𩊟 𩊞 𩊙 𩊘 𩊗 𩊕 𩊒 𩊐 𩊣 𩊨 𩊤 𩊑 𩊛 𩊜 𩊝 𩊡 𩊚 𩊖 𩊢 𩊔 𩊓

+7
𩊺 𩊾 𩊽 𩊻 𩊶 𩊵 𩊩 𩊪 𩊬 𩊭 𩊮 𩊯 𩊰 𩊴 𩊫 𩊷 𩊹 𩊼 𩊳 𩊱 𩊲 𩊸

+8
𩊿 𩋜 𩋝 𩋞 𩋙 𩋁 𩋂 𩋃 𩋍 𩋏 𩋌 𩋒 𩋋 𩋗 𩋘 𩋊 𩋉 𩋈 𩋆 𩋅 𩋄 𩋓 𩋑 𩋐 𩋎 𩋇 𩋀 䩮 𩋔 𩋕 𩋖 𩋚 𩋛

+9
𩋿 𩋮 𩋯 𩋰 𩋱 𩋽 𩋵 𩋾 𩋹 𩋺 𩋻 𩋷 𩌂 𩌀 𩋼 𩋸 𩋴 𩋳 𩋲 𩋥 𩋭 𩋦 𩋶 𩌁 𩋬 𩋠 𩋡 𩋢 𩋣 𩋤 𩋧 𩋨 𩋩 𩋪 𩋫 𩋟

+10
𥌕 𩌙 𩌚 𩌛 𩌜 𩌞 𩌟 𩌣 𩌤 𩌥 𩌗 𩌖 𩌕 𩌅 𩌋 𩌎 𩌒 𩌓 𩌔 䩶 𩌇 𩌉 𩌊 𩌌 𩌍 𩌏 𩌐 𩌑 𩌘 𩌝 𩌢 𩌡 𩌈 𩌠 𩌆 𩌄 𩌃

+11
𩌳 𩍂 𩌾 𩌲 𩌰 𩍁 𩌮 𩌫 𩌪 𩌯 𩌨 𩌧 𩌭 𩌸 𩌹 𩌵 𩌺 𩌻 𩌿 𫖉 𩌼 𩌷 𩌩 𩌦 𩌬 𩌱 𩌽 𩍀 𩌴 𩌶

+12
䩿 𩍄 𩍇 𩍈 𩍉 𩍋 𩍌 𩍎 𩍏 𩍐 𩍆 𫖊 𩍊 𩍍 𩍃 𩍑 𩍒 𩍅

+13
𫖋 𩍗 𩍚 𩍞 𩍟 𩍠 𩍤 𩍕 𩍓 𩍔 𩍙 𩍘 𩍜 𩍝 𩍡 𩍢 𩍣 𩍛 𩍖

+14
𩍰 𩍱 𩍯 𩍭 𩍫 𩍩 𩍬 𩍮 𩍧 𩍥 𩍨 𩍪 𩍦

+15
𩍶 𩍵 𩍴 𩍳 𩍲 𩍷

+16
𩍺 𩍽 𩍼 𩍸 𩍾 𩍹

+17
𩎅 𩎆 𩎀 𩎄 𩎃 𩍿 𩎂 𩎁

+18
𩎇

+19
𩎈 𩎉 𩎊

+21
𩎋

+23
𩎍 𩎌

+24
𩎎 𩎏

+25
𩎐

+29
𩎑