Guest user from 3.236.143.154    ToolsDiscussionPage History Translator
Radical: 𫠉 𩡧

+1
𩡨

+2
𩡮 𩡭 𩡪 𩡩 𩡫 𩡬 𩡯

+3
𩡶 𫘅 𩡵 𩡴 𩡳 𩡲 𫘛 𩡰 𩡱

+4
𩡾 𩢈 𩧦 𩡷 𩢅 馿 𩢄 𩡼 𩡺 𫘈 𩢁 𩢊 𩢀 𩢂 𩢃 𩢇 駂 𩢉 𩢋 𩡽 𩢌 𫘝 𫘆 𫘇 𫘉 𩡸 𩡹 𩡻 𫘜

+5
驿 𩢭 𩢗 𩢓 𩢏 𩢣 𩢆 𩡿 𩢙 𩢚 𩢜 𩢩 𩢧 𩢥 𩢤 𩢢 𩢠 𩢟 𩢝 䭿 𩢖 𩢕 𩢔 𩢒 𩢑 𩢐 𩢎 𩢍 𩧯 𩧭 𩧬 𩧫 𩧪 𩧩 𩢘 𩢛 𫠊 𫘟 𫘞 𩢬 𩢫 𩢪 𩢨 𩢦 𩢡 𩧨 𩧧 𩢞

+6
𩢹 𩢻 𩢼 𩢸 𩢾 𩢿 𩣊 𩢺 𩣑 𩢽 𩣀 𩢷 𩢵 𩢴 𩢶 𩢮 𩢯 𩢰 𩢱 𩢲 𩢳 𩣁 𩧮 𩧰 𩧱 𩧲 𩧳 𩧴 𩧵 𩧶 𫘊 𫘠 𫘡 𩣇 𩣏 𩣌 𩣍 𩣕 𩣎 𩣔 𩣓 𩣒 𩣋 𩣉 𩣈 𩣂 𩣃 𩣄 𩣅 𩣐 𩣆

+7
𩣫 𩣣 𩣩 𩣚 駾 𩣡 𫘢 𩧺 𩧹 𩧸 𩧷 𩣖 𩣘 𩣜 𩣝 𩣞 𩤷 𫘤 𩣧 駿 𫘣 𩣬 𩣪 𩣢 𩣟 𩣛 𩣙 𩣗 𩣠 𩣤 𩣥 𩣦 𩣨

+8
𫘎 𫘍 𫘌 𫘋 𫘦 𩣭 𩤅 𩧽 𩤄 𩤃 𩤂 𩣽 𫘧 𩤀 𩣿 𩣾 𩣰 𫘥 𩧼 𩧻 𩤆 𩣶 𩣷 𩣸 𩣹 𩣺 𩣻 𩣼 𩤁 𩤈 𩤉 𩤊 𩤋 𩤏 𩤒 𩣵 𩣴 𩣳 𩤇 𩤌 𩤍 𩤞 𩤖 𩤕 𩤎 𩤐 𩤑 𩤓 𩣮 𩣯 𩣱 𩣲 𩤔

+9
𫘩 𫘨 𩤵 𫘏 𩤝 𫘐 𫘑 𩤶 𩤻 𩤼 𩨂 𩤱 𩨉 𩨈 𩨇 𩨆 𩨅 𩨃 𩧾 𩧿 𩨁 𩤴 𩤧 𩤢 𩤨 𩤪 𩤫 𩤬 𩤭 𩤮 𩤯 𩤰 𩤳 𩨀 𩤣 𩤤 𩤥 𩤦 𩤩 𩤲 𩤸 𩤹 𩤡 𩤠 𩤗 𩤙 𩤛 𩤚 𩤜 𩤟 𩤺 𩨊 𩤘

+10
𩥁 𩥙 𩥑 𩥐 𩥔 𩥘 𩥋 𩥠 𩤿 𩥌 𩥂 𩥄 𩥅 𩥆 𩥇 𩥉 𩥊 𩥣 𩤾 𩥈 𩤽 𩥪 𩥩 𩥨 𩨄 𩨋 𩨌 𩨍 𩥧 𩥦 𩥖 𩥕 𩥓 𩥒 𩥏 𩥎 𩥍 𩥃 𩥗 𩥚 𩥛 𩥥 𩥤 𩥢 𩥡 𩥟 𩥞 𩥝 𩥜 𩥀 𫘪 𫘖 𫘒 𫘬 𫘫 𫘕 𫘓 𫘔

+11
𩦁 𫘮 𫘭 𩦀 𩥾 𩥱 𩥰 𩥵 𩥹 𩥶 𩥷 𩥸 𩥺 𩥻 𩥼 𩥳 𩥽 𫠋 𩥿 𩥫 𩥬 𩥭 𩥮 𩥯 𩥲 騿 𩥴

+12
𩦕 𩦔 𩦒 𩦑 𩦏 𩦗 𩦖 𫘯 𩨎 𩨏 𫘗 𩦅 𩦝 𩦜 𩦛 𩦚 𩦙 𩦋 𩦊 𩦃 𩦓 𩦄 𩦆 𩦐 𩦎 𩦌 𩦂 𩦈 𩦇 𩦉 𩦍 𩦘

+13
𩦲 𩦱 𩦤 𫘰 𩦨 𫠌 𩦢 𩦡 𩦧 𩦟 𩦬 𩦵 𩦴 𩦩 𩦰 𩦯 𩦮 𩦭 𩦠 𩦦 𩦥 𫘘 𩦪 𩦳 𩦞 𩦣 𩦫

+14
𩦻 𩦶 𩦹 𩧁 𩧀 𩦺 𩦿 𩦽 𩦼 𩦸 𩦷 𩦾 𫘙

+15
𩨐 𩧎 𩧂 𩧍 𩧌 𩧋 𩧊 𩧉 𩧈 𩧇 𩧆 𩧅 𩧄 𩧃

+16
𩧑 𩧓 𩧏 𩧐 𩧒

+17
𫘚 𩧖 𩧕 𩧔 𩧗 䮿

+18
𩧘 𫘱 𩧞 𩧝 𩧛 𩧚 𩧙 𩧜

+19
𩧟 𩧠

+20
𩧢 𩧡

+21
𩧤 𩧣

+24


+26
𩧥