Guest user from 3.236.143.154    ToolsDiscussionPage History Translator
Radical: 𨸏

+2
𨸕 𨸔 𨸓 𨸒 𨸑 𨸐

+3
𨸖 𫔺 𨸗 𨸘 𨸙

+4
𨸛 𨸚 𨸜 𨸝 𨸩 䦿 𨸦 𨸥 𨸣 𠁲 𨸞 𨸟 𨸠 𨸡 𨸢 𫔻 𨸤 𨸨 𨸧

+5
𨸶 𨸴 𨸵 𨸸 𨸹 𨸿 𫔼 𫔽 𨸲 𨸫 𨸬 𨸮 𨸰 𨸷 𨸺 𨸻 𨸯 𨸼 𨸾 𨹀 𨸳 𨸱 𨸽 𨸪 𨸭

+6
𨹔 𨹗 𨹌 𨹃 𨹋 𨹊 𨹖 𨹆 𨹅 𨹁 𫔾 𫔿 𫕀 𨹈 𨹂 𨹄 𨹇 𨹍 𨹎 𨹏 𨹐 𨹑 𨹉 𨹕 𨹓 𨹒

+7
𨹬 𨹧 𨹪 𨹦 𨹥 𨹣 𨹤 𨹢 𨹠 𨹞 𨹛 𨹨 𨹩 𨹝 𨹜 𨹚 𨹙 𨹘 𨹭 𨹳 𨹲 𨹱 𨹟 𨹰 𨹡 𨹯 𨹮 𨹫 𫕃 𫕂 𫕁

+8
𨹸 𨹹 𨹿 𨺀 𨹾 𨹽 𨹻 𨺅 𨺍 𨹷 𨺝 𨺚 𨹺 𨺙 𨺘 𨺖 𨹼 𨺁 𨺂 𨺃 𨺛 𨺗 𨺕 𨺓 𨺒 𨺑 𨺐 𨺏 𨺌 𨺋 𨺊 𨺉 𨺈 𨺆 𨺔 𨺄 𨺇 𨺜 𫕅 𫕄 𨺎 𨹵 𨹶

+9
𫕉 𨺠 𨺞 𨺟 𨺡 𨺢 𨺣 𫕆 𫕇 𫕈 𫕊 𫕋 𫕌 𫕍 𫠃 𨺤 𨺥 𨺻 𨺺 𨺷 𨺪 𨺬 𨺯 𨺶 𨺴 𨺳 𨺲 𨺱 𨺼 𨺽 𨺾 𨺵 𨺮 𨺭 𨺫 𨺩 𨺨 𨺧 𨺦 𨺰 𨺿 𨺹 𨺸

+10
𨻟 𨻦 𫕎 𨻤 𨻢 𨻜 𨻡 𨻭 𨻪 𨻠 𨻞 𨻝 𨻛 𨻩 𫕏 𨻇 𨻉 𨻋 𨻎 𨻐 𨻑 𨻓 𨻔 𨻘 𨻙 𨻚 𨻅 𨻬 𨻌 𨻈 𨻆 𨻄 𨻃 𨻂 𨻁 𨻀 𨻍 𨻏 𨻫 𨻨 𨻧 𨻥 𨻣 𨻗 𨻕 𨻒 𨻖 𨻊

+11
𨼂 𨻽 𫕐 𫕑 𫕒 𫕓 𨻮 𨼅 𨼆 𨼇 𨼄 𨼃 𨼁 𨻯 𨻰 𨻴 𨻸 𨻹 𨻾 𨻿 𨼀 𨻱 𨼈 𨼉 𨻳 𨻼 𨻻 𨻺 𨻲 𨻵 𨻶 𨻷

+12
𨼏 𨼕 𨼨 𨼩 䧦 𨼥 𨼤 𨼖 𨼗 𨼧 𨼦 𨼣 𨼢 𨼡 𨼠 𨼟 𨼞 𨼝 𨼛 𨼙 𨼘 𨼜 𨼊 𫕔 𫕕 𫕖 𫕗 𨼚 𨼔 𨼓 𨼒 𨼑 𨼐 𨼎 𨼍 𨼌 𨼋

+13
𨼭 𨼻 𨼾 𨼶 𨼺 𨼰 𨼲 𨼳 𨼴 𨼵 𨼷 𨼸 𨼹 𨼬 𨼪 𨼫 𨼮 𨼯 𨼽 𨼼 𨼱

+14
𨽋 𨽌 𨽉 𨽊 𨽄 𨽂 𨽃 𨼿 𨽀 𨽅 𨽆 𨽇 𨽈 𨽁

+15
𨽔 𨽍 𨽑 𨽏 𨽐 𨽓 𨽒 𨽎 𨽕

+16
𨽖 𨽗 𨽟 𫕘 𨽙 𨽡 𨽝 𨽠 𨽞 𨽜 𨽛 𨽚 𨽘

+17
𨽢 𨽣 𨽥 𨽤

+18
𨽫 𨽨 𨽧 𨽦 𨽩 𨽪

+19
𨽭 𨽬

+20
𨽮 𨽯

+21
𨽱 𨽰

+24
𨽳 𨽲

+25
𨽴 𨽵