Guest user from 3.236.143.154    ToolsDiscussionPage History Translator
Radical:

+1
𡈼 𡈽 𡈾

+2
𡈿 𡉄 𡉅 𡉆 𡉀 𡉁 𡉂 𡉃 𡉇 𪢱 𪢲

+3
𡉉 𡉎 𡉐 𡉑 𡉒 𡉓 𡉕 𡉖 𡉈 𡉊 𡉋 𡉌 𡉍 𡉏 𡉔 𪢳 𪢴 𪢵 𪢶 𪢷

+4
𡉚 𡉛 𡉦 𡉩 𡉪 𡉭 𡉴 𡉷 𡉸 𡉺 𡉽 𡉾 𡉿 𡊁 𡉘 𡉙 𡉜 𡉝 𡉞 𡉟 𡉠 𡉡 𡉢 𡉣 𡉤 𡉥 𡉧 𡉨 𡉫 𡉬 𡉮 𡉯 𡉰 𡉱 𡉲 𡉳 𡉵 𡉶 𡉹 𡉻 𡉼 𡊀 𡊂 𡊃 𪢸 𪢹 𪢺 𪢻 𪢼 𪢽 𪢾 𪢿 𪣀 𪣁 𪣂

+5
𡊄 𡊅 𡊉 𡊍 𡊛 𡊝 𡊞 𡊟 𡊠 𡊡 𡊣 𡊧 𡊨 𡊫 𡊭 𡊰 𡊱 𡊲 𡊳 𡊶 𡊆 𡊇 𡊈 𡊊 𡊋 𡊌 𡊎 𡊏 𡊐 𡊑 𡊒 𡊓 𡊔 𡊕 𡊖 𡊗 𡊘 𡊙 𡊚 𡊜 𡊢 𡊤 𡊥 𡊦 𡊩 𡊪 𡊬 𡊮 𡊯 𡊴 𡊵 𪣃 𪣄 𪣅 𪣆 𪣇 𪣈 𪣉 𪣊

+6
𡊸 𡊻 𡊼 𡋀 𡋁 𡋂 𡋃 𡋙 𡋚 𡋟 𡋥 𡋦 𡋧 𡋨 𡋩 𡋪 𡋬 𡊷 𡊹 𡊺 𡊽 𡊾 𡊿 𡋄 𡋅 𡋆 𡋇 𡋈 𡋉 𡋊 𡋋 𡋌 𡋍 𡋎 𡋏 𡋐 𡋑 𡋒 𡋓 𡋔 𡋕 𡋖 𡋗 𡋘 𡋛 𡋝 𡋞 𡋠 𡋡 𡋢 𡋣 𡋤 𡋫 𪣋 𪣌 𪣍 𪣎 𪣏 𪣐 𪣑 𪣒 𪣓 城 型

+7
𡋭 𡋯 𡋿 𡌀 𡌔 𡌚 𡌜 𡌞 𡌠 𡌡 𡌢 𡌣 𡌤 𣑧 𡋮 𡋰 𡋱 𡋲 𡋳 𡋴 𡋵 𡋶 𡋷 𡋸 𡋹 𡋺 𡋻 𡋼 𡋽 𡋾 𡌁 𡌂 𡌃 𡌄 𡌅 𡌆 𡌇 𡌈 𡌉 𡌊 𡌋 𡌌 𡌍 𡌎 𡌏 𡌐 𡌑 𡌒 𡌓 𡌕 𡌖 𡌗 𡌘 𡌙 𡌛 𡌝 𡌟 𡌥 𪣔 𪣕 𪣖 𪣗 𪣘 𪣙 𪣚 𪣛 𪣜 𪣝 𪣞 𪣟 𪣠 𪣡 𪣢 𪣣

+8
𡌦 𡌩 𡌪 𡌭 𡌲 𡌽 𡌿 𡍌 𡍍 𡍐 𡍒 𡍘 𡍙 𡍚 𡍛 𡍜 𡍝 𡍞 𡍟 𡍡 𡍢 𡍣 𡌧 𡌨 𡌫 𡌬 𡌮 𡌯 𡌰 𡌱 𡌳 𡌴 𡌵 𡌶 𡌷 𡌸 𡌹 𡌺 𡌻 𡌼 𡌾 𡍀 𡍁 𡍂 𡍃 𡍄 𡍅 𡍆 𡍇 𡍈 𡍉 𡍊 𡍋 𡍎 𡍏 𡍑 𡍓 𡍔 𡍕 𡍖 𡍗 𡍠 𪣤 𪣥 𪣦 𪣧 𪣨 𪣩 𪣪 𪣫 𪣬 𪣭 𪣮 𪣯 𪣰 𪣱 埴 堍

+9
𡍤 𡍥 𡍦 𡍨 𡍪 𡍫 𡍮 𡍲 𡍶 𡍷 𡍻 𡎉 𡎍 𡎑 𡎒 𡎔 𡎘 𡎚 𡎛 𡎜 𡎝 𡎞 𡎟 𡎠 𡎡 𡎢 𡎣 𡎤 𡎥 𡎦 𡎫 𡎬 𡎭 𡍧 𡍩 𡍬 𡍭 𡍯 𡍰 𡍱 𡍳 𡍴 𡍵 𡍸 𡍹 𡍺 𡍼 𡍽 𡍾 𡍿 𡎀 𡎁 𡎂 𡎃 𡎄 𡎅 𡎆 𡎇 𡎈 𡎊 𡎋 𡎌 𡎎 𡎏 𡎐 𡎓 𡎕 𡎖 𡎗 𡎙 𡎧 𡎨 𡎩 𡎪 𪣲 𪣳 𪣴 𪣵 𪣶 𪣷 𪣸 𪣹 𪣺 𪣻 𪣼 𪣽 𫝟 堲 報

+10
𡎮 𡎳 𡎴 𡎺 𡎻 𡎾 𡎿 𡏀 𡏁 𡏘 𡏚 𡏛 𡏞 𡏟 𡏠 𡏡 𡏢 𡏣 𡏤 𡏥 𡏦 𡏧 𡏩 𡏪 𡎯 𡎰 𡎱 𡎲 𡎵 𡎶 𡎷 𡎸 𡎹 𡎼 𡎽 𡏂 𡏃 𡏄 𡏅 𡏆 𡏇 𡏈 𡏉 𡏊 𡏋 𡏌 𡏍 𡏎 𡏏 𡏐 𡏑 𡏒 𡏓 𡏔 𡏕 𡏖 𡏗 𡏙 𡏜 𡏝 𡏨 𡏫 𡏬 𧯧 𪣾 𪣿 𪤀 𪤁 𪤂 𪤃 𪤄 𪤅 𪤆 𪤇 𪤈 𪤉 𪤊 𪤋 𪤌 𪤍

+11
𡏭 𡏮 𡏯 𡏵 𡏼 𡏽 𡐋 𡐌 𡐏 𡐒 𡐓 𡐔 𡐖 𡐗 𡐘 𡐙 𡐚 𡐝 𦥈 𡏰 𡏱 𡏲 𡏳 𡏴 𡏶 𡏷 𡏸 𡏹 𡏺 𡏻 𡏾 𡏿 𡐀 𡐁 𡐂 𡐃 𡐄 𡐅 𡐆 𡐇 𡐈 𡐉 𡐊 𡐍 𡐎 𡐐 𡐑 𡐕 𡐛 𡐜 𪤎 𪤏 𪤐 𪤑 𪤒 𪤓 𪤔 𪤕 𪤖 𪤗 𪤘 𫝠

+12
𡐞 𡐠 𡐤 𡐥 𡐮 𡐯 𡐿 𡑀 𡑄 𡑆 𡑈 𡑍 𡑎 𡑒 𡑓 𡑖 𡑗 𡑘 𡑚 𡑝 𠚛 𡐟 𡐡 𡐢 𡐣 𡐦 𡐧 𡐨 𡐩 𡐪 𡐫 𡐬 𡐭 𡐰 𡐱 𡐲 𡐳 𡐴 𡐵 𡐶 𡐷 𡐸 𡐹 𡐺 𡐻 𡐼 𡐽 𡐾 𡑁 𡑂 𡑃 𡑅 𡑇 𡑉 𡑊 𡑋 𡑌 𡑏 𡑐 𡑑 𡑔 𡑕 𡑙 𡑛 𡑜 𪤙 𪤚 𪤛 𪤜 𪤝 𪤞 墬

+13
𡑞 𡑟 𡑣 𡑩 𡑪 𡑭 𡑯 𡑰 𡑱 𡑲 𡑳 𡑴 𡑵 𡑶 𡑻 𡑽 𡑾 𡒁 𡒃 𡒄 𡑠 𡑡 𡑢 𡑤 𡑥 𡑦 𡑧 𡑨 𡑫 𡑬 𡑮 𡑷 𡑸 𡑹 𡑼 𡑿 𡒀 𡒂 𡒅 𡒆 𡒇 𡒈 𪤟 𪤠 𪤡 𪤢 𪤣 𪤤 𪤥 𫝡

+14
𡒊 𡒌 𡒍 𡒏 𡒒 𡒓 𡒖 𡒘 𡒢 𡒧 𡒪 𡒫 𡒬 𡒭 𡒮 𡒯 𡒉 𡒋 𡒎 𡒐 𡒑 𡒔 𡒕 𡒗 𡒙 𡒚 𡒛 𡒜 𡒝 𡒞 𡒟 𡒠 𡒣 𡒤 𡒥 𡒦 𡒨 𡒩 𪤦 𪤧 𪤨 𪤩 𪤪 𪤫

+15
𡒱 𡒳 𡒻 𡒾 𡓁 𡓂 𡓃 𡓄 𡓅 𡓆 𡓇 𡓈 𡓉 𡓋 𡓍 𡓎 𡓏 𡒰 𡒲 𡒴 𡒵 𡒶 𡒷 𡒸 𡒹 𡒺 𡒼 𡒽 𡒿 𡓊 𡓌 𪤬 𪤭 𪤮 𪤯

+16
𡓒 𡓓 𡓔 𡓖 𡓘 𡓞 𡓟 𡓠 𡓡 𡓢 𡓣 𡓥 𡓀 𡓐 𡓑 𡓕 𡓗 𡓙 𡓚 𡓜 𡓝 𡓤 𪤰 𡓤

+17
𡓦 𡓭 𡓮 𡓯 𡓰 𡓧 𡓨 𡓩 𡓪 𡓫 𡓬 𪤱

+18
𡓾 𡓿 𡓱 𡓲 𡓳 𡓴 𡓵 𡓶 𡓸 𡓹 𡓻 𡓼 𡓽 𡔀 𡔁

+19
𡔃 𡔇 𡓺 𡔂 𡔄 𡔅 𡔆 𡔈 𡔉

+20
𡔍 𡔊 𡔋 𡔌 𡔎

+21
𡔑 𡔒 𡔔 𡔕 𡔏 𡔐 𡔓

+22


+23
𡔖

+26
𡔗

+27
𡔘

+33
𡔙

+36
𡔚